Học tiếng Anh giao tiếp - VOCA

Hệ thống khoá học phản xạ tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp tiếp cận tự nhiên (Natural Approach) đầu tiên tại Việt Nam. Công nghệ nhận diện giọng nói LRC giúp bạn sửa lỗi và chuẩn hoá phát âm như người bản ngữ.